Zrealizowana inwestycja znajduje się w Węgrzcach pod Krakowem. Ten zespół zabudowy mieszkaniowej zaprojektowany został w układzie tarasowym i obejmuje 68 lokali mieszkaniowych o zróżnicowanej strukturze, 2 lokale usługowe oraz garaże podziemne pod całym obiektem.

Teren działki jest bardzo zróżnicowany. Występuje na nim duża ilość skarp osiągających w niektórych miejscach wysokości nawet ponad 5 metrów. Zabudowa uwzględnia istniejące ukształtowanie. Budynek został bowiem posadowiony na różnych poziomach, układ tarasowy budynku w sposób harmonijny wbudowuje się w zespół fortu Nr 47 " Łysa Góra".

Inwestor : Euro - Projekt Sp. z o.o.
Termin realizacji: lipiec 2006 - wrzesień 2007 r
 

Powierzchnia użytkowa:

5 907,90 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: m2

Ilość mieszkań: 68

Ilość kondygnacji: 1 + 3

 

04 maja 2016

ZESPÓŁ MIESZKANIOWY "MAGICZNE WZGÓRZE POŁUDNIE" 

GENERALNY WYKONAWCA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

  1. en

Copyright 2016 - KPB Cracovia. Wszelkie prawa zastrzeżone.